Polityka Prywatności

Bezpieczne i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Dlatego opracowaliśmy niniejszą „Politykę Prywatności”. Jest to dokument, który informuje o tym, w jaki sposób posługujemy się ich danymi osobowymi, jak długo je przechowujemy i komu je przekazujemy w związku z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej. Informujemy również, że jesteśmy Administratorem danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową oraz jakie w związku z tym prawa im przysługują. Jednocześnie też przekazujemy informację o stosowanych plikach cookie.

Pliki Cookies na naszej stronie internetowej

W ramach prawidłowego funkcjonowania tj. kompletnego, poprawnego i czytelnego wyświetlania treści i obrazów, posługujemy się plikami cookies. Są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych np. komputer, telefon. Pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika, zazwyczaj zawierają: nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu i unikalny numer. Pliki cookies nie mają możliwości pobierania żadnych danych osobowych, ani informacji poufnych z Twoich urządzeń.

1.Rodzaje i cele plików cookies wykorzystywanych na naszej stronie internetowej:

·Pliki cookies sesyjne

przechowywane na urządzeniu końcowym do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Zapisane w nich informacje są usuwane z pamięci urządzenia w momencie zakończenia sesji.

 • Pliki cookies trwałe

przechowywane na urządzeniu końcowym przez czas określony w ich parametrach, bądź do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji nie powoduje ich usunięcia.

·Pliki cookies własne (umieszczane przez Administratora) wykorzystywane są w celu:

a/ podniesienie funkcjonalności i niezawodności serwisu i dostępu do jego pełnej funkcjonalności, a także poprawnej konfiguracji wybranych funkcji – tzw. funkcjonalne cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych ustawień i personalizację interfejsu np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

·Pliki cookies zewnętrzne (umieszczane przez Partnerów Administratora) w celu:

a/ zbierania ogólnych, anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem dostępnych narzędzi analitycznych (np. pliki wykorzystywane przez Google Analytics – polityka prywatności www.google.com/intl/pl/policies

b/ w celach reklamowych służą dopasowaniu treści reklam do zainteresowań określonych w oparciu o najczęściej wyszukiwane treści, jak też kontroli ilości wyświetlanych reklam

c/ w celu prezentowania informacji multimedialnych publikowanych w serwisach zewnętrznych takich jak np. www. youtube.com – polityka prywatności –  www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

 1. Pliki cookies gromadzą anonimowe dane statystyczne o odwiedzających stronę internetową. Informacje uzyskiwane dzięki plikom cookie nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.
 2. W trakcie odwiedzania strony internetowej do urządzenia końcowego wysyłany jest co najmniej jeden plik cookies w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika są automatycznie rejestrowane przez stronę internetową.
 3. Administrator może udostępniać dane powiązane z plikami cookies podmiotom zewnętrznym, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług serwisowych i technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze.
 4. Na stronie internetowej mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram), mapy (Google Maps, OpenStreetMap), aplikacje (np. AppStore, Google Play). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do wskazanych zewnętrznych podmiotów.
 5. Pliki cookies, nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym lub oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
 6. Brak zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików cookies, wpływa na to, że pliki cookies zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.

8.Zmiana i usuwanie plików cookies:

·Domyślnie ustawienia oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych dopuszczają umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Istnieje możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia korzystając z dostępnych funkcji przeglądarki internetowej.

 • Ograniczenie używania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie www.
 • Zmiany domyślnych ustawień można dokonać samodzielnie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu plików cookies na urządzeniu końcowym.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 • w przeglądarce Chrome
 • w przeglądarce Firefox
 • w przęglądarce Internet Explorer
 • w przeglądarce Opera
 • w przeglądarce Safari
 • w przeglądarce Microsoft Edge

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości stron internetowych, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Wykorzystywanie zbieranych danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną internetową. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz naszą siecią. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Odnośniki do innych stron

Nasza strona internetowa zawiera odnośniki (tzw. wtyczki) do innych stron WWW. Dzięki temu, użytkownik może odwiedzić nasz profil prowadzony w mediach społecznościowych takich jak np. Facebook, Youtube, Instagram. W tym zakresie portal społecznościowy jest ich współadministratorem. Dane są przetwarzane jednak w związku z prowadzeniem naszego profilu, w tym w celu promowania marki Administratora. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. „prawnie uzasadniony interes”.

Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki osób odwiedzających portal społecznościowy (tj. współadministratora) wynikają wprost z regulaminu danego portalu społecznościowego, dlatego zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Narzędzia analityczne

 • Google Analytics

Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez Google w celu analizy sposobu korzystania ze strony internetowej. Służą do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania strony internetowej. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

 • Google Adwords

Google Adwords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe. Google Adwords pozwala na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły naszą stronę internetową. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl

 • Piksele Facebook

Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content

Kto administruje danymi

Administratorem Twoich danych jest M.Karlik Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kaliskiej 24, 61-131 Poznań.

Można się z nami skontaktować pisząc do nas na adres e-mail: kontakt.odo@karlik.poznan.pl lub do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres  e-mail: kontakt.odo@karlik.poznan.pl

Przetwarzamy dane w celu zapewnienia prawidłowego wyświetlania znajdujących się na naszej stronie treści (zgodnie z informacjami przedstawionymi powyżej), zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości likwidacji ewentualnych usterek technicznych, a także kontroli ruchu na stronie.

Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora danych (tj. zrealizowanie ww. celu), zgodnie z treścią przepisu art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Dane mogą zostać przekazane firmom, z którymi współpracujemy po to, aby zrealizować ww. cel tj. utrzymanie i obsługa techniczna naszej strony internetowej.

Dane będą również przekazane do spółki z grupy spółek Karlik, wg. wyboru uzytkownika (np. poprzez Zgłoszenie formularza kontaktowego do konkretnej spółki).

Dane będą przechowywane przez okres istnienia uzasadnionego interesu do ich przetwarzania, co powiązane jest również z plikami cookies i ich ustawieniami. W każdym czasie można samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i zakresu ich stosowania. Zmiany ustawień, mogą być dokonane za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub urządzenia, z którego korzysta użytkownik odwiedzający naszą stronę internetową. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej (zgodnie z instrukcją przedstawioną powyżej).

Użytkownikowi odwiedzającemu naszą stronę internetową przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, cofnięcia zgody udzielonej w związku z plikami cookies, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu skorzystania z tych praw, prosimy o kontakt z nami. Przypominamy, że w przypadku plików cookies, użytkownik odwiedzający stronę internetową może samodzielnie określić, które pliki cookies akceptuje postępując zgodnie z instrukcją przedstawiona powyżej).

Można również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

Przekazanie danych jest dobrowolne. Brak ich przekazania nie wywiera negatywnych konsekwencji a wpływa wyłącznie na funkcjonalność korzystania z naszej strony internetowej.

Polityka Prywatności jest dokumentem, który może być aktualizowany i zmieniany w związku ze stałym mierzeniem i sprawdzaniem środków bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.